Celal Kadooğlu: Makarna ihracatında payımız artıyor

Güneydoğu Anadolu Hu­bubat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamul­leri İhracatçıları Birliği Başka­nı Celal Kadooğlu, bölgenin hu­bubat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektörü ihracatı­nı değerlendirdi. Türkiye’deki makarna üreticilerinin önem­li bölümüne ev sahipliği yapan bölgenin toplam makarna ih­racatı içindeki payının artma­ya devam ettiğini belirten Celal Kadooğlu, Gaziantep ve Mar­din, dünya makarna üretiminde çok merkezi konumda oldukla­rını söyledi.

6 ayda 1,6 milyar dolarlık hububat ihracatı

Kadooğlu, “Bu yılın ilk yarısın­da bölgemizin makarna ihraca­tı, geçen yıla göre 67 bin ton da­ha artarak 490 bin tona ulaştı. Güneydoğu Anadolu yıl sonun­da yaklaşık 1 milyon ton makar­na ihracatına ulaşarak, miktar bazında İtalya’nın bir önceki yıl gerçekleştirdiği makarna ihra­catının yarısını tek başına yap­mış olacak.

Bu sonuçlar, aynı za­manda bölgemizin tonaj olarak dünya makarna ihracatı için­deki payını yüzde 20’ye yaklaş­tırdığı anlamına geliyor. Değer bazında çok daha fazla pay alan İtalya, ağırlıklı olarak bizim ko­talarla önümüzün kesildiği AB pazarı içinde ihracat yapıyor. Bölgemizin makarna ihracatın­da ise ağırlıklı olarak Afrika ve Amerika kıtaları öne çıkıyor.”

Güneydoğu Anadolu bölge­sinde ihracat liderliğini sürdü­ren hububat, bakliyat, yağlı to­humlar ve mamulleri sektörü, yılın yarısında ihracatını yüz­de 7,3 artırarak 1,6 milyar dola­ra taşıdı. Bisküvi, buğday unu, bitkisel yağlar, şekerli ve kakao­lu ürünler ile makarna başta ol­mak üzere temel gıda ürünlerini kapsayan sektörün, Güneydo­ğu’nun toplam ihracatı içindeki payı yüzde 30’a yaklaştı. 6 aylık dönemde bölgeden gerçekleşen hububat ihracatı 2,1 milyon to­na ulaştı. Bu verilere göre; Tür­kiye’nin toplam makarna ihra­catının yüzde 61,7’si, ayçiçek ya­ğı ihracatının ise yüzde 56,4’ü Güneydoğu’dan bölgesinde ya­pıldı.

“Ayçiçek yağı ihracatının yarıdan fazlasını yaptık”

Küresel piyasalarda litresi 1 dolara kadar yükselen ham yağ fiyatlarının, gümrük maliyetleriyle birlikte ayçiçek yağ üreticilerini zorlayan seviyelere geldiğini belirten Kadooğlu şunları söyledi: “Ayçiçek tohumu küresel fiyatlarında, gerek sıcak havanın üretimi olumsuz etkilemesinin gerekse artan talebin etkisiyle geçen ay dolar bazında yüzde 20 seviyesinde bir yükseliş oldu. Üretim maliyetlerindeki bu artış, henüz ne yurtiçinde ne de yurt dışında satış fiyatlarımıza yansıyabildi. Fakat tüketicinin ayçiçek yağına karşı aşırı bir ilgisi var var.

Geçen yılın ilk yarısında bölgemizin 150 bin ton seviyesindeki ayçiçek ihracatı, bu yıl aynı dönemde 213 bin tona geldi. Türkiye’nin ayçiçek ihracatının yarıdan fazlasını Güneydoğu Anadolu gerçekleştirdi. Şu anda raf fiyatlarındaki ve kurdaki iyileşmelerin yolunu gözlüyoruz. Bu zorlu dönemin sonunda ayçiçek yağı ihracatçılarımızın önünün açık olduğuna inanıyoruz.”

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x